WANDELREGLEMENT
Oostermoerhunze Wandeltocht

 

 1. De Oostermoerhunze Wandeltocht is een evenement dat door Stichting Het Drentse Landschap, TTV Oostermoer, de KNWBN en De Frieslandzorgverzekeraar wordt georganiseerd. Hierna de Organisatie genoemd.

 

 1. De Oostermoerhunze Wandeltocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

 

 1. Inschrijving geschiedt via vooraanmelding en via aanmelding/betaling ter plekke op de dag van de Wandeltocht.

 

 1. Het is niet toegestaan om zonder geldige startkaart deel te nemen aan de Oostermoerhunze Wandeltocht

 

 1. Het is tijdens de Oostermoerhunze Wandeltocht niet toegestaan om:
 • Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven.
 • Uiting te geven in welke vorm dan ook van een politieke of religieuze gezindheid.
 • Flyers of posters uit te delen of op te hangen (langs de route) voor welk doel dan ook
 • Te collecteren voor wat voor welk doel dan ook
 • Reclameactiviteiten uit te voeren namens of voor commerciĆ«le bedrijven, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Het Drentse Landschap.
 • Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen.
 • Honden niet aangelijnd mee te nemen.
 • Afval langs de route te deponeren.
 • Het bos e.d. als openbaar toilet te gebruiken (bij de rustlocaties zijn toiletten aanwezig).
 • In bossen en natuurgebieden te roken of afval/vuil achter te laten

 

 1. Deelnemers mogen niet eerder of later starten dan de vastgestelde starttijden, te weten:
 • 20/25 km 08.30 – 11.00 uur
 • 15 km 08.30 – 12.00 uur
 • 10 km 08.30 – 13.00 uur
 • 05 km 08.30 – 13:00 uur

 

 1. Deelnemers kunnen tot 17.00 uur finishen na controle van de deelnamekaart van die dag.

 

 1. Wie zich na 17.00 uur afmeldt bij het startbureau, wordt beschouwd als uitvaller. Dat is ook het geval als men geen startbewijs kan aantonen.

 

 1. De routes worden bepijld maar men krijgt ook een papieren routebeschrijving mee.

 

 1. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

 

 1. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

 

 1. Deelnemers dienen altijd de instructies van daartoe aangewezen vrijwilligers op te volgen.

 

 1. Deelnemers dienen altijd de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.

 

 1. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.

 

 1. Wandelboekjes kunnen zowel bij de start als na de finish worden afgestempeld.

 

 1. De organisatie aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of (gedeeltelijke) aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldagen en/of nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker

 

 1. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden (code oranje) of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 

 1. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de Organisatie foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor publiciteitsdoeleinden gebruikt. Deelnemers kunnen hier geen vergoeding voor claimen.

 

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Oostermoerhunze Wandeltocht.

 

 1. Met de inschrijving van de Oostermoerhunze Wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.